Ceník

KONDICE & ENERGIE & DIAGNOSTIKA

 

jednorázový vstup

 

TARIF

“student, senior”

sleva až 20%

TARIF

    “basic”        

sleva až 15%

TARIF

“top & corporate”

sleva až 30%

FITNESS časově neomezeno 135 Kč 108 Kč 115 Kč 95 Kč
FITNESS zlevněný pro studenty, ZTP a senioři do 16,00 hod* 110 Kč
Skupinová cvičení 55 min 150 Kč 120 Kč 128 Kč 105 Kč
Skupinová cvičení 75 min 185 Kč 148 Kč 158 Kč 130 Kč
Tréninkový plán *** 500 Kč
Tréninkový plán 5 *** 2400 Kč
Tréninkový plán 10 *** 4500 Kč
Tréninkový plán 20 *** 8000 Kč
Tréninkový plán DVOJICE *** 900 Kč
DIAGNOSTIKA měření BODYSTAT + konzultace 350 Kč
VÝŽIVA – KONZULTACE individuální konzultace stravování 450 Kč
VÝŽIVA – INDIVIDUÁLNÍ PLÁN konzultace a plán stravování 1 x BODYSTAT ZDARMA 850 Kč

* mládež, studenti do 26 let, handicapovaní, senioři nad 60 let (průkaz podmínkou), odchod do 16 hod. z fitcentra.
** cena pro členy HELP CZ (držitele čipové karty)
*** v ceně tréninkového plánu NENÍ zahrnutý vstup do fitcentra, 5 tréninkových plánů je NUTNÉ vyčerpat do 3 měsíců, 10 plánů je NUTNÉ vyčerpat do 6 měsíců a 20 tréninkových plánů je NUTNÉ vyčerpat do 12 měsíců

MASÁŽE

 

jednorázový vstup

 

TARIF

“student, senior”

sleva až 20%

TARIF

    “basic”        

sleva až 15%

TARIF

“top & corporate”

sleva až 30%

KLASICKÁ MASÁŽ záda 30min/dolní končetiny 30min 399 Kč
KLASICKÁ MASÁŽ šíje 20min/horní končetiny 20min 266 Kč
KLASICKÁ MASÁŽ záda + šíje 40 min 532 Kč
KLASICKÁ MASÁŽ celková 60 min 798 Kč
PŮJČENÍ ručník 25 Kč
VRATNÁ ZÁLOHA na členskou kartu 100 Kč
VRATNÁ ZÁLOHA na klíč 100 Kč 0 Kč

TARIFY

 

“student, senior”

až 20%

“basic”

až 15%

“top & corporate”

až 30%

pro koho je tarif nejvhodnější Pouze pro studenty, členy, akademik klubu UP a seniory nad 60 let * Cvičím rád a chci se cítit dobře Cvičím s nadšením a vím, jak na to
minimální vklad + 500 Kč 1500 Kč 3000 Kč
sleva na vybrané zboží ++ 20% 15% 30%

+ platnost kreditu 24 měsíců
++ sleva se vždy počítá z cen aktuálního ceníku

PERMANENTKY 1 měsíc 3 měsíce
FITNESS 1100 Kč 3000 Kč
FITNESS STUDENT+ 900 Kč 2550 Kč
HELP CLUB CARD 1 rok – fitness + další bonusy 10990 Kč

+ FITNESS STUDENT – platný studen. (průkaz podmínkou), permanentka je nepřenosná

Pro úhradu zboží a služeb přijímáme hotovost, platební karty, stravenky (SODEXO, TICKET COMPLIMENTS, UNIŠEK, CADHOC), faktury a příspěvek FKSP.

Ve fitcentru lze využít KARTU MULTISPORT na tyto aktivity: POSILOVNA, FUNctional CROSS Training, Skupinové lekce – DLE ROZPISU.
*nutno zařídit si účet s vratným vkladem 100,- a čipovou kartu zálohovanou vratnou zálohou 100,-

Zdravotní pojišťovny přispívají na pohybovou aktivitu, masáže … 

Členské karty jsou nepřenosné! Vložený kredit je možno vyčerpat využíváním služeb fitcentra nebo koupí zboží u baru. Kredit vložený na čipové kartě je možno vyplatit zpět zákazníkovi pouze v mimořádných případech (změna trvalého bydliště mimo území bývalého okresu Olomouc; zhoršení zdravotního stavu, které neumožňuje čerpat služby fitcentra.) Při vrácení kreditu bude požadováno vrácení čerpané slevy.

Pokud v průběhu 24 kalendářních měsíců po sobě jdoucích nedojde k žádnému pohybu výše vkladu uloženého na čipové kartě konkrétního zákazníka je provozovatel oprávněn tuto kartu deaktivovat a vyřadit ze seznamu platných čipových karet. Zálohu na vystavení čipové karty a případný zůstatek vkladu na čipové kartě je provozovatel oprávněn započíst vůči svým nákladům na deaktivaci čipové karty a její vyřazení ze seznamu platných čipových karet.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v platnost Nařízení EP a Rady 2016/679 na ochranu osobních údajů neboli „GDPR“ (General Data Protection Regulation), které je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu osobních dat na světě. GDPR se dotýká každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, včetně společností a institucí mimo EU, které působí na evropském trhu. 

Pro naši společnost HELP CZ s. r.o. se sídlem Jeremenkova 1211/40B Hodolany, 779 00 Olomouc, je ochrana osobních údajů zákazníků, zaměstnanců a jiných osob, které k ní mají jakýkoli vztah, jednou z hlavních priorit a společnost si je plně vědoma důležitosti bezpečného nakládání s osobními údaji.