Nové služby

Junior fitness

JUNIOR FITNESS

Tento kurz je určen pro mládež od 6 do 14 let. Kurz se zaměřuje na všeobecný motorický rozvoj zábavnou formou. Naučí se zde základy posilování, atletiky a základy dalších pohybových aktivit. Zvýší svoji kondici, sílu, vytrvalost a flexibilitu, získají kvalitní základ pro další sporty.

 

PONDĚLÍ 16:00 - 16:55

CENA: 1190,- (1990,- sourozenci)

 

Každý kurz se otevře při min. počtu 6ti osob, max. počet osob v kurzu je 15 osob

Hlásit se můžete kdykoliv na kurzech do konce října 2020!

Přijďte si vyzkoušet lekci ZDARMA! Těšíme se na vás! Začínáme od

21. ZÁŘÍ 2020!

Baby gym

BABY GYM

Cvičení určeno pro děti od 3 do 5 let. Cílem cvičení je všestranná pohybová průprava při využití prvků aerobiku, tance, základní gymnastiky, pohybových her a překážkových drah. Součástí je veselé zpívání a základy rytmiky, děti tak získají základy pro další sporty.

 

ČTVRTEK 16:30 - 17:25

CENA: 1090,-

 

Každý kurz se otevře při min. počtu 6ti osob, max. počet osob v kurzu je 15 osob

Hlásit se můžete kdykoliv na kurzech do konce října 2020!

Přijďte si vyzkoušet lekci ZDARMA! Těšíme se na vás! Začínáme od

24. září 2020!

 

Naše služby